Grundsärskolan


Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningsförvaltningen beslutar om ditt barn har rätt att gå i skolformen grundsärskola.

Läs mer om grundsärskola i Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn. Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form, se länk till höger i dokument.

Barn och utbildningsnämnden prövar om ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs ditt medgivande samt fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning,

  • en pedagogisk bedömning,

  • en social bedömning,

  • ett medicinskt utlåtande.

Ditt medgivande  och bedömningarna skickas till rektor för särskolan. Rektor fattar beslutet om placering i särskolan och beslutet skickas till dig som vårdnadshavare. Beslut om mottagande i särskola kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.


Senast uppdaterad: 2018-08-20
Sidansvarig: Fredrika Mattsson