Aktionsforskning

Björbo/Floda och Mockfjärds förskolor inleder under våren ett utvecklingsarbete kring aktionsforskning. De lär sig metoden som kännetecknas av att pedagogernas egna frågor leder processen, som innebär att en handling på något sätt iscensätts, följs systematiskt och reflekteras över i samarbete med en handledare. Processen avslutas med någon form av dokumentation.

 

Det är 11 pedagoger totalt, som under sin Pedagogiska Utveckligs Grupp (PUG) lär sig mer om metoden/förhållningssättet. Dessa har ett särskilt ansvar att medverka vid PUG och att sedan föra vidare till sina kollegor på avdelningen. Pedagogisk handledare Christel Jansson leder utvecklingsarbetet och respektive förskolors förskolechefer är delaktiga.


Senast uppdaterad: 2017-08-22
Sidansvarig: Christel Jansson