Djurmo förskola

Vår förskola har 4 avdelningar och är belägen i ett härligt grönt barrskogsområde och i direkt anslutning till Djurmo skola och ett villaområde. Förskolan ligger ca. 15 min från Borlänge, en bit in från riksväg 70. Tre av fyra avdelningar på förskolan är åldersindelade, Grön 1-2 år, Röd 2-3 år och Blå 3-5 år. Gul avdelning har montessoriepedagogik som profilering. Pedagogerna på förskolan är dessutom utbildade genom ett värdegrunds- och jämställdhetsarbete, “På lika villkor".


Senast uppdaterad: 2017-02-21
Sidansvarig: Christel Jansson