Föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan innebär att lärare och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att tillsammans utveckla skolans verksamhet. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter. 

Samarbetet mellan dig och skolan är viktig för ditt barns trygghet och utveckling och du är alltid välkommen att hälsa på i skolan eller fritidshemmet.

Alla skolor har egna lokala föräldraråd, där finns föräldrarepresentanter valda i klasserna och rektor/bitr. rektor, träffarna hålls vanligtvis 2 gånger/termin. Föräldrarna får även vara med på skolans egentillsyn då politiker, utvecklingsledare ställer frågor om verksamheten.

Schoolsoft är skolans kommunikation mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt.


Senast uppdaterad: 2018-09-04
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Skolchef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se

Länkar

Förskola och hem - föräldrasamverkan