Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. I Gagnefs kommun tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

Så organiseras elevinflytandet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att grundskolor ska organisera elevinflytandet på följande sätt. Varje skola ska ha:

  • Klassråd 
  • Elevråd
  • Elevskyddsombud
  • Utvecklingssamtal med förälder och lärare
  • Matråd
  • Tobaksgrupp för högstadiet
  • Egentillsyn, då politiker och skolchef kallar in elever från alla årskurser
  • LUPP-ungdomsenkät för högstadieelever

Definition

Elevinflytande är ett samspel och en process där eleven ges möjlighet att formulera och omformulera sina intressen.


Senast uppdaterad: 2016-11-03
Sidansvarig: Fredrika Mattsson